Home > News > Zagovor magisterija: Valentina Gnamuš, Monte Carlo markovske verige in njihova uporaba

Zagovor magisterija: Valentina Gnamuš, Monte Carlo markovske verige in njihova uporaba

Date: 7. 8. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
V torek, 11. 8. 2020, ob 17. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Valentina GNAMUŠ, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Monte Carlo markovske verige in njihova uporaba« v torek, 11. 8. 2020, ob 17. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Matija Vidmar.

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.