Home > News > Zagovor magisterija: Jaš Bensa, Optimalno generiranje prepletenosti z naključnimi kvantnimi vezji

Zagovor magisterija: Jaš Bensa, Optimalno generiranje prepletenosti z naključnimi kvantnimi vezji

Date: 10. 8. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v ponedeljek, 17. 8. 2020, ob 13.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Jaš Bensa, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Matematična fizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom: "Optimalno generiranje prepletenosti z naključnimi kvantnimi vezji" v ponedeljek, 20. 8. 2020, o b 13.00 v predavalncii F1 na Jadranski 19.


Komisija: 

- prof. dr. Janez Dolinšek

- izr. prof. dr. Rok Žitko (glavni izpraševalec)

- izr. prof. dr. Andrej Zorko

- prof. dr. Marko Žnidarič (mentor)