Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Maruša Lekše, Ekstremno nepovezani prostori

Zagovor dela diplomskega seminarja: Maruša Lekše, Ekstremno nepovezani prostori

Date: 12. 8. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 18. 8. 2020, ob 9.45 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Maruša LEKŠE, absolventka študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala
delo diplomskega seminarja z naslovom »Ekstremno nepovezani prostori«
v torek, 18. 8. 2020, ob 9.45 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • prof. dr. Bojan Magajna,
  • izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.