Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Mihael Pačnik, Entropija v informacijski teoriji, termodinamiki in kvantni mehaniki

Zagovor dela diplomskega seminarja: Mihael Pačnik, Entropija v informacijski teoriji, termodinamiki in kvantni mehaniki

Date: 12. 8. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 18. 8. 2020, ob 11.00 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Mihael PAČNIK, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal
delo diplomskega seminarja z naslovom »Entropija v informacijski teoriji, termodinamiki in kvantni mehaniki«
v torek, 18. 8. 2020, ob 11.00 v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • prof. dr. Bojan Magajna (mentor),
  • izr. prof. dr. Aleš Vavpetič.

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.