Home > News > Zagovor magisterija: Urška Matjašec, Ekstrakcija pravil iz globokih nevronskih mrež

Zagovor magisterija: Urška Matjašec, Ekstrakcija pravil iz globokih nevronskih mrež

Date: 18. 8. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
V torek, 11. 8. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Urška MATJAŠEC, absolventka interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika,
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Ekstrakcija pravil iz globokih nevronskih mrež« oz. »Rule extraction from deep neural networks«
v torek, 18. 8. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Mateja Jamnik (University of Cambridge; somentorica),
  • prof. dr. Marko Petkovšek,
  • doc. dr. Aleksander Sadikov (UL FRI; mentor),
  • znan. sod. dr. Zohreh Shams (University of Cambridge, somentorica),
  • doc. dr. Aljaž Zalar (UL FRI). 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.