Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Enej Kovač, Naključni slonji sprehodi

Zagovor dela diplomskega seminarja: Enej Kovač, Naključni slonji sprehodi

Date: 24. 8. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 28. 8. 2020, ob 14.00 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Enej KOVAČ, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Naključni slonji sprehodi« v
petek, 28. 8. 2020, ob 14. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Martin Raič.

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.