Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Kevin Štampar, Aksiomatska nestandardna analiza

Zagovor dela diplomskega seminarja: Kevin Štampar, Aksiomatska nestandardna analiza

Date: 28. 8. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 1. 9. 2020, ob 10.30 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Kevin ŠTAMPAR, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Aksiomatska nestandardna analiza«
v torek, 1. 9. 2020, ob 10.30 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • doc. dr. Marko Kandič (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.