Home > News > Zagovor magisterija: Andraž Pirnovar, Modeliranje verjetnosti neplačila s kopulami

Zagovor magisterija: Andraž Pirnovar, Modeliranje verjetnosti neplačila s kopulami

Date: 31. 8. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
V četrtek, 3. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II.

 

Andraž PIRNOVAR, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Modeliranje verjetnosti neplačila s kopulami«
v četrtek, 3. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. David Dolžan,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • izr. prof. dr. Mihael Perman.

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.