Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Saša Prelog, Pričakovana življenjska doba

Zagovor dela diplomskega seminarja: Saša Prelog, Pričakovana življenjska doba

Date: 31. 8. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 3. 9. 2020, ob 12.15 v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II.

 

Saša PRELOG, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Pričakovana življenjska doba«
v četrtek, 3. 9. 2020, ob 12.15 v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. David Dolžan (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • izr. prof. dr. Mihael Perman.

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.