Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Marinko, Hitro množenje matrik

Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Marinko, Hitro množenje matrik

Date: 1. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 10.00 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Matej MARINKO, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Hitro množenje matrik«
v ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 10.00 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Marjetka Knez,
  • izr. prof. dr. Sašo Strle,
  • doc. dr. Klemen Šivic (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.