Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Maruša Oražem, Konstrukcija gibanja kamere z uporabo pitagorejskih krivulj

Zagovor dela diplomskega seminarja: Maruša Oražem, Konstrukcija gibanja kamere z uporabo pitagorejskih krivulj

Date: 1. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 11.30 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Maruša ORAŽEM, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Konstrukcija gibanja kamere z uporabo pitagorejskih krivulj«
v ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 11.30 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Marjetka Knez (mentorica),
  • izr. prof. dr. Sašo Strle,
  • doc. dr. Klemen Šivic.

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.