Home > News > Zagovor zaključne naloge Matevž Osolnik, Merilna negotovost in časovna konstanta temperaturnih merilnikov iButton DS1922L

Zagovor zaključne naloge Matevž Osolnik, Merilna negotovost in časovna konstanta temperaturnih merilnikov iButton DS1922L

Date: 2. 9. 2020
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
V četrtek, 10. septembra, ob 9.00 uri, v predavalnica F1, na jadranski 19.
Matevž Osolnik, študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1.stopnja, bo zagovarjal zaključno nalogo z naslovom Merilna negotovost in časovna konstanta temperaturnih merilnikov iButton DS1922L. Zagovor bo v četrtek, 10. septembra 2020, ob 9.00 uri, v predavalnici F1, na Jadranski 19.

Komisija:

  • doc. dr. Aleš Mohorič,
  • prof. dr. Dean Cvetko,
  • doc. dr. Gregor Skačej,
  • doc. dr. Gregor Skok (mentor) in
  • Marko Svetličič, dipl.inž. fizike (somentor).