Home > News > Zagovor magisterija: Neža Golmajer Zima, Detekcija TiO2 nanodelcev v fibrinskem strdku z uporabo fluorescenčne mikroskopije

Zagovor magisterija: Neža Golmajer Zima, Detekcija TiO2 nanodelcev v fibrinskem strdku z uporabo fluorescenčne mikroskopije

Date: 2. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 4. 9. 2020, ob 13.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Neža Golmajer Zima, študentka magistrskega študijskega programa Fizika, smer Biofizika, bo zagovarjala matistrsko delo z naslovom: "Detekcija TiO2 nanodelcev v fibrinskem strdku z uporabo fluorescenčne mikroskopije" v petek, 4. 9. 2020, ob 13.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19.

Komisija: 

prof. dr. Tomaž Prosen

prof. dr. Marko Zgonik (glavni izpraševalec)

izr. prof. dr. Miha Ravnik

doc. dr. Natan Osterman (mentor)

prof. dr. Janez Štrancar (somentor)