Home > News > Zagovor magisterija: Jan Kren, Simulacije turbulentnega prenosa toplote ob greti foliji z metodo veliih vrtincev

Zagovor magisterija: Jan Kren, Simulacije turbulentnega prenosa toplote ob greti foliji z metodo veliih vrtincev

Date: 2. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 4. 9. 2020, ob 8.15 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Jan Kren, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Jedrska tehnika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Simulacije turbulentnega prenosa toplote ob greti foliji z metodo velikih vrtincev" v petek, 4. 9. 2020, ob 8.15 v predavalnici F1 na Jadranski 19.

Komisija:

prof. dr. Tomaž Prosen

prof. dr. Luka Snoj (glavni izpraševalec)

prof. dr. Simon Širca

prof. dr. Iztok Tiselj (mentor)

dr. Blaž Mikuž (somentor)