Home > News > Zagovor magisterija: Tadej Tomanič, Vpliv kakovosti in količine FDG-PET slik na obliko značilnega presnovnega vzorca za Alzheimerjevo bolezen

Zagovor magisterija: Tadej Tomanič, Vpliv kakovosti in količine FDG-PET slik na obliko značilnega presnovnega vzorca za Alzheimerjevo bolezen

Date: 2. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 10.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Tadej Tomanič, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Medicinska fizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Vpliv kakovosti in količine FDG-PET slik na obliko značilnega presnovnega vzorca za Alzheimerjevo bolezen" v ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 10.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19.


Komisija:

prof. dr. Janez Dolinšek

prof. dr. Borut Paul Kerševan (glavni izpraševalec)

doc. dr. Andrej Studen

doc. dr. Urban Simončič (mentor)

izr. prof. dr. Maja Trošt (somentorica)