Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Deželak, Kombiniranje kvadraturnih formul v kvadraturne formule višjega reda

Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Deželak, Kombiniranje kvadraturnih formul v kvadraturne formule višjega reda

Date: 3. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 8. 9. 2020, ob 12.15 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

 

Eva DEŽELAK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Kombiniranje kvadraturnih formul v kvadraturne formule višjega reda«
v torek, 8. 9. 2020, ob 12.15 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Bor Plestenjak (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.