Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Urh Peček, Bayesova linearna regresija

Zagovor dela diplomskega seminarja: Urh Peček, Bayesova linearna regresija

Date: 3. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 8. 9. 2020, ob 13.45 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

 

Urh PEČEK, študent 3. letnika študijskegaprograma 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarjaz naslovom »Bayesova linearna regresija«
torek, 8. 9. 2020, ob 13.45 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

 

 K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • izr. prof. dr. Jaka Smrekar (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotnikandidat, komisija in največ štirje gosti.