Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Lana Zajc, Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer podjetja Metallgesellschaft A.G.

Zagovor dela diplomskega seminarja: Lana Zajc, Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer podjetja Metallgesellschaft A.G.

Date: 3. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 8. 9. 2020, ob 14.30 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

 

Lana ZAJC, študentka 3. letnika študijskegaprograma 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarjaz naslovom »Tvegani izvedeni finančni instrumenti: Primer podjetja Metallgesellschaft A.G.«  
v torek, 8.9. 2020, ob 14.30 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

 

 K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • izr. prof. dr. Jaka Smrekar.

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotnikandidat, komisija in največ štirje gosti.