Home > News > Zagovor zaključne naloge: Tim Kelhar, Študija zaviralcev amiloidnih bolezni z vibracijsko spektroskopijo

Zagovor zaključne naloge: Tim Kelhar, Študija zaviralcev amiloidnih bolezni z vibracijsko spektroskopijo

Date: 4. 9. 2020
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 14. septembra, ob 9.00 uri, v predavalnici F1, na Jadranski 19.
Tim Kelhar, študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1.stopnja, bo zagovarjal zaključno nalogo z naslovom Študija zaviralcev amiloidnih bolezni z vibracijsko spektroskopijo. Zagovor bo v ponedeljek, 14. septembra 2020, ob 9.00 uri, v predavalnici F1, na Jadranski 19.

Komisija:

  • doc. dr. Aleš Mohorič,
  • prof. dr. Janez Dolinšek,
  • doc. dr. Matija Milanič,
  • izr. prof Andrej Zorko (mentor),
  • dr. Urban Novak (somentor).