Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Petra Podlogar, Štetje dreves

Zagovor dela diplomskega seminarja: Petra Podlogar, Štetje dreves

Date: 4. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 9. 9. 2020, ob 8.00 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Petra PODLOGAR, absolventka študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Štetje dreves«
v sredo, 9. 9. 2020, ob 8.00 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Matjaž Konvalinka (mentor),
  • izr. prof. dr. Polona Oblak (UL FRI),
  • izr. prof. dr. Sašo Strle. 

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.