Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Živa Štebljaj, Presečni grafi komutativnih kolobarjev

Zagovor dela diplomskega seminarja: Živa Štebljaj, Presečni grafi komutativnih kolobarjev

Date: 4. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 9. 9. 2020, ob 9.30 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

Živa ŠTEBLJAJ, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjaladelo diplomskega seminarja z naslovom »Presečnigrafi komutativnih kolobarjev«
v sredo, 9. 9. 2020,ob 9.30 v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a : 

  • prof. dr. Matjaž Konvalinka,
  • izr. prof. dr. Polona Oblak (UL FRI, mentorica),
  • izr. prof. dr. Sašo Strle.

 

Glede natrenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirjegosti.