Home > News > Zagovor magisterija: Martin Brešar, Smer sklopitve v nelinearnih sistemih"

Zagovor magisterija: Martin Brešar, Smer sklopitve v nelinearnih sistemih"

Date: 4. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v ponedeljek, 7. 9. 2020, ob 13:00 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Martin Brešan, študent magistrskega študijskega programa Fizika, smer Matematična fizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Smer sklopitve v nelinearnih sistemih" v ponedeljek, 7. 9. 2020 ob 13.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19.

 Komisija:

- prof. dr. Janez Dolinšek

- izr. prof. dr. Rok Žitko (glavni izpraševalec)

- doc. dr. Martin Klanjšek

- doc. dr. Martin Horvat (mentor)

- doc. dr. Pavle Boškoski (somentor)