Home > News > Zagovor magisterija: Žan Grad, Teorija umeritvenih polj, Yang--Mills--Higgsove enačbe in spinske strukture na Lorentzovih mnogoterostih

Zagovor magisterija: Žan Grad, Teorija umeritvenih polj, Yang--Mills--Higgsove enačbe in spinske strukture na Lorentzovih mnogoterostih

Date: 4. 9. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: sreda, 9. 9. 2020, ob 11.00 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 10. 9. 2020, ob 12.00 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Žan GRAD, študent 2. letnika študijskega programa 2. stopnje Matematika,
bo opravljal magistrski izpit v sredo, 9. 9. 2020, ob 11.00 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II,
magistrsko delo z naslovom »Teorija umeritvenih polj, Yang--Mills--Higgsove enačbe in spinske strukture na Lorentzovih mnogoterostih«
pa bo zagovarjal v četrtek, 10. 9. 2020, ob 12.00 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Sandi Klavžar,
  • izr. prof. dr. Pavle Saksida,
  • izr. prof. dr. Sašo Strle (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.