Home > News > Zagovor magisterija: Luka Medic, Topološka kvantizacija prevodnosti v Josephsonovem stiku z Rashbovo interakcijo

Zagovor magisterija: Luka Medic, Topološka kvantizacija prevodnosti v Josephsonovem stiku z Rashbovo interakcijo

Date: 4. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v četrtek, 10. septembra 2020, ob 12.15 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Luka Medic, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Fizika kondenzirane snovi, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Topološka kvantizacija prevodnosti v Josephsonovem stiku z Rashbovo interakcijo vv četrtek, 10. septembra 2020, ob 12.15 v predavalnici F1 na Jadranski 19.

Komisija:

prof. dr. Janez Dolinšek

prof. dr. Marko Žnidarič (glavni izpraševalec)

prof. dr. Denis Arčon 

doc. dr. Tomaž Rejec (mentor)