Home > News > Zagovor magisterija: Aljaž Draškovič Bračun, Akustične metatekčine s splošnimi makromolekulskimi oscilatorji

Zagovor magisterija: Aljaž Draškovič Bračun, Akustične metatekčine s splošnimi makromolekulskimi oscilatorji

Date: 4. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 11. 9. 2020 ob 13.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Aljaž Draškovič Bračun, študent magistrskega študijskega programa Fizika, smer Biofizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Akustične metatekčine s splošnimi makromolekulskimi oscilatorji" v petek, 11. 9. 2020, ob 13.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19.

Komisija: 

prof. dr. Janez Dolinšek

izr. prof. dr. Miha Ravnik (glavni izpraševalec)

doc. dr. Simon Čopar 

izr. prof. dr. Daniel Svenšek (mentor

dr. Tilen Potisk (somentor, KI)