Home > News > Zagovor magisterija: Ava Rajh, karakterizacija baterij litij-žveplo z rentgensko emisijsko spektroskopijo

Zagovor magisterija: Ava Rajh, karakterizacija baterij litij-žveplo z rentgensko emisijsko spektroskopijo

Date: 7. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v sredo, 9. 9. 2020, ob 15.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Ava Rajh, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Fizika jedra in osnovnih delcev, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom "Karakterizacija baterij litij-žveplo z rentgensko emisijsko spektroskopijo" v sredo, 9. 9. 2020, ob 15.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19.

Komisija:

prof. dr. Janez Dolinšek

doc. dr. Aleš Mohorič (glavni izpraševalec)

prof. dr. Dean Cvetko

doc. dr. Matjaž Kavčič (mentor)