Home > News > Zagovor magisterija: Nika Kralj, Modeliranje časovne in temperaturne odvisnosti različno nabitih proteinskih variant

Zagovor magisterija: Nika Kralj, Modeliranje časovne in temperaturne odvisnosti različno nabitih proteinskih variant

Date: 7. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v četrtek, 10. 9. 2020, ob 10.00 v predavalnici F5 na Jadranski 19

Nika Kralj, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Biofizika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: "Modeliranje časovne in temperaturne odvisnosti različno nabitih proteinskih variant" v četrtek, 10. 9. 2020, ob 10.00 v predavalnici F5 na Jadranski 19.


Komisija:

prof. dr. Janez Dolinšek

prof. dr. Simon Čopar (glavni izpraševalec)

izr. prof. dr. Miha Škarabot

izr. prof. dr. iha Ravnik (mentor)

dr. Drago Kuzman (somentor)