Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaka Strmčnik, Struktura končno razsežnih algeber

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaka Strmčnik, Struktura končno razsežnih algeber

Date: 8. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 9. 9. 2020, ob 16. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Jaka STRMČNIK, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Struktura končno razsežnih algeber«
v sredo, 9. 9. 2020, ob 16. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Matej Brešar (mentor),
  • izr. prof. dr. Sašo Strle,
  • izr. prof. dr. Emil Žagar. 

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotnikandidat, komisija in največ štirje gosti.