Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja, Klara Golob: Stiskanje slik

Zagovor dela diplomskega seminarja, Klara Golob: Stiskanje slik

Date: 8. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 9. 9. 2020, ob 17.30 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Klara GOLOB, absolventka študijskega programa 1. stopnje Matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Stiskanje slik«
v sredo, 9. 9. 2020, ob 17.30 v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Matej Brešar,
  • izr. prof. dr. Sašo Strle,
  • izr. prof. dr. Emil Žagar (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.