Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Darjan Pavšič, Stohastična optimizacija v diskretnem času

Zagovor dela diplomskega seminarja: Darjan Pavšič, Stohastična optimizacija v diskretnem času

Date: 8. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 10. 9. 2020, ob 14. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II.

 

Darjan PAVŠIČ, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Stohastična optimizacija v diskretnem času«
v četrtek, 10. 9.2020, ob 14. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • izr. prof. dr. Mihael Perman (mentor). 

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.