Home > News > Zagovor magisterija: Timotej Lemut, Hidrodinamske fluktuacije v Gubserjevem toku

Zagovor magisterija: Timotej Lemut, Hidrodinamske fluktuacije v Gubserjevem toku

Date: 8. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 11. 9. 2020, ob 08.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Timotej Lemut, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Fizika kondenzirane snovi, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Hidrodinamske fluktuacije v Gubserjevem toku" v petek, 11. 9. 2020, ob 08.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19.

Komisija:

prof. dr. Janez Dolinšek

izr. prof. dr. Miha Ravnik (glavni izpraševalec)

doc. dr. Gregor Skok

izr. prof. dr. Sašo Grozdanov (mentor)