Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Ševerkar, Mandelbrotova množica in algoritem DEM

Zagovor dela diplomskega seminarja: Nejc Ševerkar, Mandelbrotova množica in algoritem DEM

Date: 8. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 10. 9. 2020, ob 15. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II.

 

Nejc ŠEVERKAR, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Mandelbrotova množica in algoritem DEM«
v četrtek, 10. 9. 2020, ob 15. uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Uroš Kuzman (mentor).

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.