Home > News > Zagovor magisterija: Luka Senekovič, Izboljšava metode za identifikacijo delcev z detektorjem obročev Čerenkova pri spektometru Belle II

Zagovor magisterija: Luka Senekovič, Izboljšava metode za identifikacijo delcev z detektorjem obročev Čerenkova pri spektometru Belle II

Date: 8. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 11. 9. 2020, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju

Luka Senekovič, študent magistrskega študjskega programa 2. stopnje Fizika, smer Fizika jedra in osnovnih delcev, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom: "Izboljšava metode za identifikacijo delcev z detektorjem obročev Čerenkova pri spektometru Belle II" v petek, 11. 9. 2020, ob 10.30 v Kuščerjevem seminarju.

Komisija:

prof. dr. Janez Dolinšek

prof. dr. Borut Paul Kerševan (glavni izpraševalec)

doc. dr. Nejc Košnik

prof. dr. Peter Križan (mentor)