Home > News > Zagovor zaključne naloge Sandre Mavsar, Digitalni zaslon kot dvodimenzionalna uklonska mreža

Zagovor zaključne naloge Sandre Mavsar, Digitalni zaslon kot dvodimenzionalna uklonska mreža

Date: 9. 9. 2020
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
V sredo, 16. septembra 2020, ob 9.00 uri, v predavalnici F1, na Jadranski 19.
Sandra Mavsar, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1.stopnja, bo zagovarjala zaključno nalogo z naslovom Digitalni zaslon kot dvodimenzionalna uklonska mreža. Zagovor bo v sredo, 16. septembra 2020, ob 9.00 uri, v predavalnici F1, na Jadranski 19.

Komisija:


  • doc. dr. Tomaž Podobnik,
  • doc. dr. Gregor Skačej,
  • izr. prof. dr. Marko Žnidarič,
  • doc. dr. Aleš Mohorič (mentor).