Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Ines Šilc, Indikatorji gospodarskih kriz na finančnih trgih

Zagovor dela diplomskega seminarja: Ines Šilc, Indikatorji gospodarskih kriz na finančnih trgih

Date: 9. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 11. 9. 2020, ob 9. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Ines ŠILC, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Indikatorji gospodarskih kriz na finančnih trgih«
v petek, 11. 9. 2020, ob 9. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • izr. prof. dr. Mihael Perman,
  • prof. dr. Tjaša Redek (mentorica; UL EF).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.