Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Marcel Špehonja, Mere skladnosti: Kendallov tau in Spearmanov ro

Zagovor dela diplomskega seminarja: Marcel Špehonja, Mere skladnosti: Kendallov tau in Spearmanov ro

Date: 9. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 11. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Marcel ŠPEHONJA, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Mere skladnosti: Kendallov tau in Spearmanov ro«
v petek, 11. 9. 2020, ob 13. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • izr. prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek (mentorica; UL EF),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Blaž Mojškerc (somentor; UL EF).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.