Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Mela Malej, Preference na Lorenzovih krivuljah in Ginijev koeficient

Zagovor dela diplomskega seminarja: Mela Malej, Preference na Lorenzovih krivuljah in Ginijev koeficient

Date: 9. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 11. 9. 2020, ob 15. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Mela MALEJ, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Preference na Lorenzovih krivuljah in Ginijev koeficient«
v petek, 11. 9. 2020, ob 15. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik.
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Matija Vidmar (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.