Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Neža Habjan, Posebnosti ocene investicije v podjetje z internim trgom delnic

Zagovor dela diplomskega seminarja: Neža Habjan, Posebnosti ocene investicije v podjetje z internim trgom delnic

Date: 10. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Neža HABJAN, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Posebnosti ocene investicijev podjetje z internim trgom delnic«
v ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • Izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • Prof. dr. Tomaž Košir,
  • Doc. dr. Matjaž Črnigoj (mentor; UL EF)

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.