Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Veronika Sovdat, Dominacijske množice na grafih

Zagovor dela diplomskega seminarja: Veronika Sovdat, Dominacijske množice na grafih

Date: 10. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Veronika SOVDAT, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Dominacijske množice na grafih«
v ponedeljek, 14. 9.2020, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Primož Potočnik (mentor),
  • asist. dr. Janoš Vidali (somentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.