Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Kramar, Stabilnost aditivnih preslikav in izometrij

Zagovor dela diplomskega seminarja: Žan Kramar, Stabilnost aditivnih preslikav in izometrij

Date: 11. 9. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 15. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Žan KRAMAR, študent 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Stabilnost aditivnih preslikav in izometrij«
v ponedeljek, 14. 9.2020, ob 15. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Peter Šemrl (mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.