Home > News > Zagovor magisterija: Gregor KOŠIR, Optimizacija scintilacijskega detektorja BGO za DEGAS detektorski sistem

Zagovor magisterija: Gregor KOŠIR, Optimizacija scintilacijskega detektorja BGO za DEGAS detektorski sistem

Date: 11. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 11.30 v Kuščerjevem seminarju

Gregor Košir, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Astrofizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Otptimizacija scinitilacijskega detektorja BGO za DEGAS detektorski sistem" v ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 11.30 v Kuščerjevem seminarju.

Komisija: 

prof. dr. Janez Dolinšek

prof. dr. Borut Paul Kerševan (glavni izpraševalec)

doc. dr. Dušan Ponikvar

izr prof. dr. Matej Lipoglavšek (mentor)

asist. dr. Matjaž Vencelj (somentor)