Home > News > Zagovor magisterija: Miha ROT, Modalna dekompozicija naravne konvekcije v nenewtonskih tekočinah

Zagovor magisterija: Miha ROT, Modalna dekompozicija naravne konvekcije v nenewtonskih tekočinah

Date: 15. 9. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v četrtek, 17. 9. 2020, ob 14.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Miha Rot, študent magistrskega študijskega programa druge stopnje Fizika, smer Računalniška fizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom: "Modalna dekompozicija naravne konvekcije v nenewtonskih tekočinah" v četrtek, 17. 9. 2020, ob 14.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19.


Komisija:

prof. dr. Janez Dolinšek

doc. dr. Simon Čopar (glavni izpraševalec)

doc. dr. Gregor Skok

doc. dr. Martin Horvat (mentor)

dr. Gregor Kosec (somentor)