Home > News > Zagovor magisterija: Lara Jerman, Dokazi formule o kljukah

Zagovor magisterija: Lara Jerman, Dokazi formule o kljukah

Date: 17. 9. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
V torek, 29. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Lara JERMAN, absolventka interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika,
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Dokazi formule o kljukah«
v torek, 29. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 3.04  na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Sandi Klavžar,
  • prof. dr. Matjaž Konvalinka (mentor),
  • doc. dr. Aljaž Zalar (UL FRI).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.