Home > News > Zagovor doktorata: Marko Ljubotina, Transport v enodimenzionalnih kvantnih sistemih

Zagovor doktorata: Marko Ljubotina, Transport v enodimenzionalnih kvantnih sistemih

Date: 17. 9. 2020
Source: Department of Physics PhD defense
v petek, 18. 9. 2020, ob 9.15 v predavalnici F1 na Jadranski 19 Podatki za ZOOM povezavo: https://fmf-uni-lj-si.zoom.us/j/3306242511 Meeting ID: 330 624 2511

Marko Ljubotina, študent doktorskega študjskega programa Matematika in fizika, smer Fizika, bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: "Transport v enodimenzionalnih kvantnih sistemih" v petek, 18. 9. 2020, ob 9.15 v predavalnici F1 na Jadranski 19.

Podatki za ZOOM povezavo:
https://fmf-uni-lj-si.zoom.us/j/3306242511
Meeting ID: 330 624 2511

 

Komisija: 

izr. prof. dr. Andrej Zorko (IJS)

prof. dr. Tomaž Prosen

prof. dr. Antonello Scardicchio (ICTP, Italija)

prof. dr. Denis Arčon (vodja zagovora)