Home > News > Zagovor magisterija: Martin Pezdir, Izračun cenovnih indeksov s strojnim učenjem za avtomatsko razvrščanje produktov

Zagovor magisterija: Martin Pezdir, Izračun cenovnih indeksov s strojnim učenjem za avtomatsko razvrščanje produktov

Date: 21. 9. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
V četrtek, 24. 9. 2020, ob 11. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Martin PEZDIR, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika,
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Izračun cenovnih indeksov s strojnim učenjem za avtomatsko razvrščanje produktov«
v četrtek, 24. 9. 2020, ob 11.uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • doc. dr. Alen Orbanić,
  • prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor; UL FU).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.