Home > News > Zagovor magisterija: Matic Oskar Hajšen, Algoritmi za matematično podporo sintezne biologije

Zagovor magisterija: Matic Oskar Hajšen, Algoritmi za matematično podporo sintezne biologije

Date: 29. 9. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: petek, 2. 10. 2020, ob 10. uri v predavalnici F1 na Jadranski 19. Zagovor magistrskega dela: petek, 2. 10. 2020, ob 12. uri v predavalnici F1 na Jadranski 19.

 

Matic Oskar HAJŠEN, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika,
bo opravljal magistrski izpit v petek, 2. 10. 2020, ob 10.uri v predavalnici F1 na Jadranski 19,
magistrsko delo z naslovom »Algoritmi za matematično podporo sintezne biologije« pa bo zagovarjal
v petek, 2.10. 2020, ob 12. uri v predavalnici F1 na Jadranski 19.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Gregor Cigler,
  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
  • prof. dr. Tomaž Pisanski (mentor; upokojen).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.