Home > News > Zagovor magisterija: Danijel Vidaković, Ureditvena stanja ograjenega nematskega linearnega polimera v kontinuumskem opisu z tenzorsko vezjo

Zagovor magisterija: Danijel Vidaković, Ureditvena stanja ograjenega nematskega linearnega polimera v kontinuumskem opisu z tenzorsko vezjo

Date: 1. 10. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 9. oktobra 2020, ob 11.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19

Danijel Vidaković, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Biofizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Ureditvena stanja ograjenega nematskega linearnega polimera v kontinuumskem opisu z tenzorsko vezjo" v petek, 9. oktobra 2020, ob 11.00 v predavalnici F1 na Jadranski 19.

Komisija:

prof. dr. Janez Dolinšek

doc. dr. Simon Čopar (glavni izpraševalec)

izr. prof. dr. Miha Ravnik

izr. prof. dr. Daniel Svenšek (mentor)