Home > News > Izidor Hafner: Nekaj izrekov iz Evklidovih Elementov

Izidor Hafner: Nekaj izrekov iz Evklidovih Elementov

Date: 15. 11. 2020
Source: Seminar for history of mathematical sciences
ńĆetrtek, 19. 11. 2020, 20.00-21.00, spletni seminar
Povzetek.  Obravnavali bomo nekaj izrekov iz 12. in 13. knjige
Evklidovih Elementov. Ti izreki se nanašajo na prostornino prizem
in piramid. Ilustracije so narejene z Mathematico.

Prijavite se ob 20.00 prek Zooma na

https://us02web.zoom.us/j/3015236109?pwd=WHFlYWVUZ1NWM1F3dVl4MWlqY0lZUT09

Meeting ID: 301 523 6109
Password: 013578