Home > News > Zagovor diplome: Andrej Flajs, Skakačevi sprehodi in obhodi

Zagovor diplome: Andrej Flajs, Skakačevi sprehodi in obhodi

Date: 18. 10. 2007
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: sreda, 24. 10. 2007, ob 9. uri v F6 na Jadr. 19/I. Zagovor diplome: četrtek, 25. 10. 2007 ob 14. uri v Plem. seminarju na Jadr. 19/III.

Andrej Flajs, absolvent uporabne matematike, bo opravljal diplomski izpit v sredo, 24. 10. 2007, ob 9. uri v  predavalnici F6 na Jadranski 19/I, diplomsko delo z naslovom "Skakačevi sprehodi in obhodi" pa zagovarjal v četrtek, 25. 10. 2007, ob 14. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Martin Juvan (mentor),
  • prof. dr. Bojan Magajna,
  • prof. dr. Marko Petkovšek.