Home > News > Zagovor diplome: Vladimir Bensa, Tartinijeva kvadratura kroga

Zagovor diplome: Vladimir Bensa, Tartinijeva kvadratura kroga

Date: 18. 10. 2007
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: ponedeljek, 29. 10. 2007, ob 10. uri v F1 na Jadr. 19/I. Zagovor diplome: torek, 30. 10. 2007, ob 14. uri v 3.07 na Jadr. 21/pritl.
Vladimir Bensa, absolvent računalništva z matematiko, bo opravljal diplomski izpit v ponedeljek, 29. 10. 2007, ob 10. uri v  predavalnici F1 na Jadranski 19/pritličje, diplomsko delo z naslovom "Tartinijeva kvadratura kroga" pa zagovarjal v torek, 30. 10. 2007, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Vladimir Batagelj (mentor),
  • doc. dr. Andrej Bauer,
  • prof. dr. Josip Globevnik.